WAT DOEN WIJ?

De Stichting Platform Huurdersbelangen behartigt de belangen van de huurders van de SSHN. Hiervoor voeren wij op regelmatige basis overleg met de SSHN. Er is ongeveer een keer per kwartaal een vooroverleg, waarin we intern ons standpunt bepalen en klachten bespreken, en een keer een directie-overleg, waarin we met de directie van de SSHN overleggen en klachten en problemen bespreken. Er wordt elk jaar een Plenair Huurdersoverleg gehouden, waar alle huurders van de SSHN voor uitgenodigd zijn. Wij verantwoorden dan wat we het afgelopen jaar gedaan hebben en wat onze plannen voor het komende jaar zijn.

Om ons werk goed te kunnen doen is het echter noodzakelijk om te weten wat er speelt onder de huurders van de SSHN. Schroom daarom niet om via één van bovenstaande manieren contact met ons op te nemen!

NIEUWS

Belangrijk voor alle huurders van SSH&, 

Het plenair huurdersoverleg van de Stichting Platform Huurdersbelangen (SPH) zal plaatsvinden op 15 september in het Erasmusgebouw E.2.05 om 19:00.  

Op deze bijeenkomst geven wij een presentatie over het afgelopen jaar en blikken we vooruit naar het komende jaar. Ook schuiven Vincent Buitenhuis en Helga Gerrits namens het bestuur van de SSH& aan voor vragen en opmerkingen. Uiteraard zijn wij ook beschikbaar voor vragen en opmerkingen. 

We sluiten de bijeenkomst af met een gezamenlijke borrel. We hopen je te zien op 15 september!