About us

bestuur commissienew2

De SPH bestaat uit een bestuur en een algemene commissie (AC). Het bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester heeft regelmatig overleg met de directie van de SSH& en onderhoudt ook direct contact met partijen als de gemeente en de universiteit. De algemene commissie controleert dit bestuur en is een zo divers mogelijke afvaardiging van de ruim 7.000 huurders die de SSH& telt. Deze algemene commissie komt eens per kwartaal bijeen met de directie van de SSH& waarin zij plannen en andere stukken presenteren en ter voorbereiding hierop komt de AC ook eens per kwartaal bijeen om meningen te inventariseren.

Hieronder een overzicht van de mensen die momenteel de SPH vormen:

About SPH

Stichting Platform Huurdersbelangen represents all the tenants from the SSH&. The SPH consists of students who are also tenants from the SSH&. The SPH regulary meets with the management of the SSH& to discuss current issues and future plans. The SPH is also a partner in the annual performance agreements between the muncipalities of Arnhem and Nijmegen

Social

facebookicon