Complexbezoek Jacob Canisstraat

N.a.v. de genomen maatregelen door SSH& was het tijd om de input op te halen bij de huurders van de Jacob Canisstraat. Hieronder de opgehaalde input:

Gebrekkige voorzieningen

- Huurders geven aan dat zij niet naar de stad kunnen om uit te gaan en daarom feestjes hielden in de keuken. Aangezien de buurt teveel last heeft van het geluid vanuit de keuken, worden de feestjes verplaatst naar de hal. Als de feestjes hier plaatsvinden hoort de buurt er amper iets van. Echter mag dit niet i.v.m. de brandveiligheid.

- SPH heeft rondgekeken in de gangen van de Jacob Canisstraat en benadrukt dat de algemene woonruimte voor de bewoners van een gang erg klein is. Er kan niet eens met de hele gang in de keuken worden gegeten. 

- SPH stelt voor om het kantoor van de complexbeheerders, wat nu niet gebruikt wordt, leeg te halen om een algemene ruimte te creëren. Gezien de vernielingen van de afgelopen periode, stelt SPH voor om een intekensysteem te creëren bij de complexbeheerder waar één huurder zich kan aanmelden om een activiteit te organiseren in deze algemene ruimte. Deze huurders draagt de verantwoordelijkheid voor het ordentelijk opleveren van de algemene ruimte na de activiteit en is voor eventuele schade persoonlijk aansprakelijk. 

Geluidsoverlast

- Huurders geven aan geen last te hebben van geluidsoverlast binnen hun eigen gang en dat het contact met andere gangen redelijk goed verloopt. Echter, sinds de genomen maatregelen proberen huurders van andere gangen bij enige geluidsoverlast aan te kloppen en te vragen of het wat zachter kan. Gezien de aversie tegen de maatregelen van SSH& is bij sommige gangen hierdoor de reactie dat het geluid alleen maar harder kan. Dit is een negatieve consequentie die de relatie tussen huurders op de Jacob Canisstraat niet ten goede komt.

 Wanneer is iets een feestje?

- Vaak wordt er op hetzelfde moment op meerdere gangen een feestje gegeven. Bewoners die een feestje willen geven volgens de huidige maatregelen zijn bang dat zij aansprakelijk worden gehouden als een andere gang besluit zonder aankondiging een feestje te houden. De vraag hierbij is: hoe gaat dit gecontroleerd worden?

- Verder vragen bewoners zich af, wanneer is iets een feestje? Als ik mijn vriend of vriendin (partner) uitnodig en samen met mijn huisgenoten zit, is het in feite volgens de definitie in de brief een feestje. Daarnaast, als er twee studiegenoten komen eten, is het een feestje? Hier is veel onduidelijkheid over.

 Effectieve oplossingen

- Huurders vinden het geven van de sleutel aan de politie geen effectieve oplossing, de politie geeft volgens de bewoners aan niet binnen te komen bij geluidsoverlast, enkel bij 'calamiteiten'. Wat is dan het nut van deze maatregel?

- Het wegnemen van de coöptatie vinden ze ook niet effectief. 

- Huurders willen actief meedenken over oplossingen en voelen zich niet gehoord. Zij opperen het volgende:

1. Plaats airco in de keuken zodat deze op een fatsoenlijke temperatuur blijft als je er met meerdere mensen zit, dan kunnen de ramen dicht blijven i.v.m. geluid. 

2. Plaats meer geluidsisolatie rondom de muren en ramen.

3. Plaats opbergkasten in de gangen waar huurders spullen in kwijt kunnen die anders in de gangen staan.

4. Vergroot de keukenruimte door hier een deel van de hal voor te gebruiken.

5. Creëer een extra algemene ruimte door bij mutatie in een gang één kamer leeg te houden.

6. Plaats zonnewering om de temperatuur in de keuken en kamers op redelijk niveau te houden.

7. Schilder de kunststofkozijnen wit zodat deze minder zon/hitte aantrekken.

 Gangvertegenwoordigers

- Verduidelijk de rol van de gangvertegenwoordigers en betrek SPH hierbij. Veel gangvertegenwoordigers zouden graag willen dat er intensiever contact is met SSH& over de actuele situatie en maatregelen. De gangvertegenwoordigers en SPH zouden graag voorafgaand aan het nemen van maatregelen een gesprek hierover voeren om eventuele onvrede over maatregelen weg te nemen door deze in ieder geval te verduidelijken.

- Gangbeheerders geven aan dat ze niet het idee hebben dat SSH& iets heeft gedaan met de oplossingen die afgelopen zomer zijn aangedragen en voelen zich niet gehoord.

 Klantbeheerders

 De huurders geven aan altijd een goede band met Tonnie te hebben gehad. Echter, sinds de verdeling complexbeheerder/klantbeheerder is deze goede relatie weg. Huurders zijn van mening dat de klantbeheerders nors en vooringenomen met hun omgaan. Ze missen het laagdrempelige contact wat ze hadden met Tonnie en de goede verhouding die daaruit voortvloeide. Het 'geven en nemen' is weg.