Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem is van start gegaan!

Het nieuwe woonruimteverdeelsysteem is van start gegaan, lees hierover ook het NOS artikel Geen wachtlijst meer, maar loten voor een studentenkamer! Voortaan worden kamers en woningen van SSH& toegewezen via een loting. Je kunt elke week één lot inzetten. Voor de studenten met veel wachttijd is er een overgangsregeling, de studenten die hieronder vallen zijn per mail door de SSH& hiervan op de hoogte gesteld.