Tripartite overleg

SPH heeft op 11 november 2019 samen met de andere huurdersbelangenorganisaties, de Nijmeegse corporaties en de gemeente Nijmegen tripartite overleg gevoerd. Het tripartite overleg is een basis voor de prestatieafspraken. SPH heeft hierover zijn mening gegeven. Wat hier verder uitkomt, wordt in een volgend overleg duidelijk.